2019-03-22, penktadienis, 14:14.     Šiandien Kelmėje saulė teka 06:15, leidžiasi 18:34, dienos ilgumas 12:18.

Tradicinio amato mylėtojams – galimybė plėstis

2018-03-22, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
Tradicinio amato mylėtojams – galimybė plėstis

     Nuo balandžio 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose padaliniuose lauksime tradicinių amatininkų – iki mėnesio pabaigos, balandžio 30 d., NMA bus priimamos paraiškos tradicinių amatų centrų plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
 

   Skirta parama – per 1 mln. eurų
 

    Šiais metais paraiškų rinkimo etapui skirta 1 025 834 Eur paramos lėšų. Parama galės pasinaudoti viešieji juridiniai asmenys – tradicinių amatų centrai, patenkantys į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“.
 

     Projektai galės būti vykdomi kaimo vietovėje, miestelyje, mieste ar savivaldybės centre, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius.
 

   Reikalavimai gauti paramą
 

    Paramą numatyta teikti tiems tradicinių amatų centrams, kurie teikia viešąsias paslaugas (vykdo mokymus, edukacinius užsiėmimus, rengia paskaitas, demonstruoja tradicinius amatus ir pan.), o jų veikloje dalyvauja tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus. Taip pat svarbu,  kad planuojamas vykdyti projektas atitiktų savivaldybės plėtros strateginį planą. Vykdomas projektas turės būti ne pelno projektas, o jį įgyvendinant įsigytos investicijos privalės būti nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą – šių reikalavimų turės būti laikomasi ir visą projekto kontrolės laikotarpį.
 

    Paramos intensyvumas – 90 proc.    Vienam paramos gavėjui galės būti skirta iki 200 000 Eur paramos, kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Parama galės būti skiriama nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo reikalavimų.
 

    Bus galima įsigyti naują įrangą, įrenginius, techniką, mechanizmus, baldus, kitas įgyvendinimo taisyklėse nurodytas prekes; priemones ir medžiagas, reikalingas tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas ir tradicinių amatų demonstravimui vykdyti (išskyrus maisto produktus); atlikti projektui įgyvendinti būtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus; projekto įgyvendinimo vietoje sukurti viešąją infrastruktūrą (apšvietimą, privažiavimą ir kt.). Taip pat paramos lėšomis bus kompensuojamos viešinimo bei bendrosios išlaidos. Bendrųjų išlaidų finansuojama dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, taip pat ne didesnė kaip 1 800 Eur, o jei projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, – ne didesnė kaip 3 000 Eur kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM.
 

  Atrankos kriterijai
 

   Pareiškėjų projektai pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Paraiškose prašomai paramos sumai viršijus kvietimui skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 

    Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:

1. Pareiškėjas planuoja, kad tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, į savo veiklą įtrauks 10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo produktus, – suteikiama 20 balų.
2. Tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas – suteikiama 20 balų.
3. Tradicinių amatų centro, į kurį investuojama paramos lėšomis, patalpose demonstruojami tradiciniai amatai – suteikiama 20 balų.
4. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui – suteikiami 25 balai.
5. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas – suteikiama 15 balų.
 

      Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 

    Atkreipiame dėmesį, kad teikiamos paraiškos privalo būti atsakingai ir iki galo užpildytos, priešingu atveju užtrunka paraiškų vertinimas.
 

    Naudinga informacija:

  https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/tradiciniu-amatu-centru-pletra-2018-m/15518?tab=1
 

 

                                                                                                                                       NMA

Contact form

Šios dienos vardadieniai