2019-03-26, antradienis, 02:42.     Šiandien Kelmėje saulė teka 06:05, leidžiasi 18:41, dienos ilgumas 12:36.

Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektų finansavimo konkursas

2018-06-05, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
 Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-37 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-201 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo“, Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas papildomam socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektų finansavimo konkursui.

 

Projektų paraiškas gali teikti biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurių veikla vykdoma Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje ir socialines paslaugas numatoma teikti savivaldybės gyventojams.

 

Prioritetas teikiamas projektams, kurie:

1. skirti socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
2. skirti plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
3. skirti smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai;
4. skirti neįgaliųjų socialinei integracijai;
5. socialinių paslaugų priemonėms įgyvendinti;
6. vykdant jų veiklas, įtraukia savanorius;
7. tolygiai plėtoja socialines paslaugas rajono savivaldybės kaimiškose seniūnijose.

 

Pareiškėjas gali pateikti tik vieną projekto paraišką vienam projektui finansuoti. Kartu su projekto paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:


1. Projektą vykdančio pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą).
2. Pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, nustatytas specialiųjų poreikių lygis ar kita.
3. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.
4. Savivaldybės administracijai paraiškos turi būti atsiųstos paštu arba įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens tiesiogiai.

 

Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. birželio 18 d. 17.00 val.

adresu: Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Redą Každailienę (Kelmė, Žemaitės g. 23), tel. (8 427) 69 065, 8 610 69 881, el. p. reda.kazdailiene@kelme.lt. 

 

Kelmės rajono savivaldybės informacija

Contact form

Šios dienos vardadieniai