2020-02-20, ketvirtadienis, 18:30.     Šiandien Kelmėje saulė teka 07:29, leidžiasi 17:33, dienos ilgumas 10:4.

Matematikos pasiekimai: keturiose Kelmės rajono mokyklose daugiau nei 5 procentais padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį mokymosi lygį

2019-07-04, Ieva Siliūnė
Matematikos pasiekimai: keturiose Kelmės rajono mokyklose daugiau nei 5 procentais padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį mokymosi lygį

Matematikos mokymasis lavina kritinį mąstymą, formuoja problemų sprendimo įgūdžius netradicinėse situacijose, padeda greitai orientuotis ir prisitaikyti naujoje aplinkoje. EOCD PISA, EBPO, NMPP tyrimų, analizių išvados pažymi, kad Lietuvos penkiolikmečių kognityvinių gebėjimų sritys yra probleminės, nes trūksta praktinių užsiėmimų, kaip matematikos žinias pritaikyti kasdienybėje.

 

Siekiant penkiolikmečių pažangos matematikos srityje Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje ir trijose rajono gimnazijose nuo 2017 m. gruodžio 17 d. vykdomas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0059 „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“, kuriotrukmė – 24 mėnesiai. Projekto vadovė Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos  direktorė Asta Zavadskienė,  mokyklų konsultantas Valdorfo pedagogikos Lietuvoje pradininkas Algirdas Ališauskas, administratorė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Irina Kasparienė, projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva  Siliūnė. 

 

Projekto tikslas pagerinti matematikos pasiekimus diegiant Valdorfo pedagogikos metodų ir modelio elementus aštuntų klasių matematikos pamokose Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje ir Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio, Kražių Žygimanto Liauksmino  ir Pakražančio gimnazijose.

 

Pirmiausia mokytojams buvo organizuojamas 5 teorinių–praktinių seminarų/užsiėmimų ciklas „Valdorfo pedagogikos modelis ir metodai“ mokytojų kvalifikacijai kelti ir žinioms įgyti/gilinti apie Valdorfo pedagogiką, visuminį ugdymą, vaiko vystymosi raidos etapus, amžiaus tarpsnius, taip pat praktiškai išbandyti Valdorfo pedagogikos ugdymo metodus. Mokyklų tėvų bendruomenėms buvo rengiami susitikimai su socialinių mokslų daktare Austėja Landsbergiene, menininke Nomeda Marčėnaite, vaikų psichiatru Linu Slušniu, aktore Kristina Savickyte-Damanskiene, kur buvo dalijamasi mokslinių tyrimų išvadomis, asmenine patirtimi apie vaikų psichologiją, alternatyvius ugdymo būdus, amžiaus tarpsnių problemas.

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. projekto mokyklose partnerėse matematikos pamokose dirba mokytojo padėjėjas, kartą per savaitę vyksta ilgosios matematikos pamokos (90 min.), kurių metu  derinamos susikaupimo ir atsipalaidavimo dalys, mokyklose dirba matematikos mokytojas korepetitorius. Taip pat pagal parengtą individualios matematinio raštingumo pažangos aplanko metodiką mokinys su mokytoju–kuratoriumi stebi, analizuoja ir daro išvadas apie savo individualią pažangą.

 

Šių metų pavasarį „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vykdytas praktinis projektas –  „Šiltnamis“. Su technologijų, dailės ir matematikos mokytojais mokiniai  parinko šiltnamio vietą, dydį, tipą, rengė detalųjį planą, atliko skaičiavimus, o įsigijus reikalingas statybai medžiagas aštuntokai kartu su technologijų mokytoju K. Leškiu birželio mėnesį  mokyklos sode pastatė šiltnamį. Šiltnamį numatoma panaudoti mokyklos mokinių mokymo(si) reikmėms.

 

Taip pat įgyvendinta jungtinė aštuntų klasių mokinių išvyka, kurios metu aplankytas etnokosmologijos muziejus, Molėtų observatorija, dangaus šviesulių stebykla.

 

2018-2019 m. m. įvyko 3 partnerinių mokyklų mokytojų, projekto vadovų ir mokyklų konsultanto susitikimai, kur aptarta mokinių pažanga, matematikos pasiekimai, koreguojama ir papildoma individualios pažangos aplanko metodika. Paskutiniame, liepos 2 dienos, susitikime apibendrinti 2018-2019 m. m. aštuntų klasių mokinių matematikos rezultatai. Pasidžiaugta, kad projekto veiklos yra efektyvios, nes mokinių, pasiekusių aukštesnįjį mokymosi lygį, skaičius padidėjo 5,2 procentais, todėl daroma išvada, kad pagerėjo aštuntokų matematikos žinios ir įgūdžiai.

 

Matematikos projektas bus tęsiamas ir 2019-2020 m. m., o parengta medžiaga ir įgytos kompetencijos projekto metu, siekiant aštuntokų matematikos pažangos, bus pritaikomos kitose klasėse ir pagal galimybes – mokomuosiuose dalykuose.

Contact form

Šios dienos vardadieniai