2018-06-25, pirmadienis, 03:27.     Šiandien Kelmėje saulė teka 04:43, leidžiasi 21:57, dienos ilgumas 17:14.

Jubiliejaus paminėjimas

2017-07-04, Bronislava Buchienė
Jubiliejaus paminėjimas

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje ir vienuolyno refektorinėje salėje vyko Tytuvėnų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos 10-mečio paminėjimas. Dalyvavo daug svečių Gyvojo Rožinio maldininkų iš Panevėžio, Panevėžio vyskupijos Naujamiesčio bei Perekšlių kaimo, iš Radviliškio rajono Palonų, Kelmės ir Kražių. Prieš šv. Mišias po senoviniais bažnyčios skliautais skambėjo bendra Rožinio malda. Jai vadovavo jubiliejų pažyminčios Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Teresė Barkauskienė.

 

 

Šv. Mišias aukojo kariuomenės kapelionas, teologijos mokslų daktaras, kunigas Virginijus Veilentas. Jo sekmadienio homilijoje nemažai kalbėta apie Švč. Mergelės Marijos apsilankymą pas giminaitę Elzbietą. Pasak kunigo, Marija, sužinojusi, jog taps Išganytojo motina, eina ir dalinasi šiuo sielos džiaugsmu. Dabar dažnas mūsų nebesugebame dalintis tuo, ką turime – nei materialiais, nei dvasiniais lobiais. Kapelionas kvietė mokytis bendrystės bei dalinimosi ir prie šeimos stalo, kur galima ištarti padėkos žodžius, pasiūlyti pagalbą artimajam savo. Virginijus Veilentas sakė, kad jam didelis džiaugsmas melstis su Gyvojo Rožinio maldos mylėtojais.

 

Už dienos šventę Tytuvėnų klebonas Rimantas Žaromskis dėkojo choristams, procesijos su monstrancija dalyviams, vėliavų ir baldakimo nešėjams, gėlių barstytojoms ir jų mokytojai, patarnautojams, geradariams ir visiems svečiams. Atskira padėka už gerus darbus nuskambėjo Gyvojo Rožinio draugijos vadovei Teresei Barkauskienei. Klebonas linkėjo Dievo palaimos, ilgai gyvuoti ir plėtoti maldininkų veiklą.

 

Laima Tamutienė tarė ačiū abiems pašauktiesiems kunigams už meilę Rožinio maldai, kad jos dėka kiekvieną sekmadienį žmonės vienu laipteliu priartėja prie Aukščiausiojo Viešpats širdies. Klebonui Rimantui moteris dovanojo dr. Artūro Grickevičiaus mokslinę monografiją „Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150 – ies metų istorijos bruožai“, tardama prof. dr. prelato Vytauto Stepono Vaičiūno žodžius apie pašaukimą – Dievo dovaną. Teresė Barkauskienė dėkojo kunigui Virginijui Veilentui, kad atvyko į Tytuvėnus, kad padėjo aukoje susijungti, tapti vieningais, mokė mylėti, atjausti, dalintis. Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gylienė džiaugėsi, kad tytuvėniškiai susibūrė į draugiją, kad visą dešimtmetį gražiai bendrauja, atvyksta į tolimiausiose vietose vykstančius kongresus, kad draugijos maldoje yra kaip viena, linkėjo, kad atsirastų Šiaulių vyskupijos draugija, kurios centras, be abejo, turėtų būti Tytuvėnai. Bendraminčiams dovanojo ikoną „Šventoji šeima“.

 

Po iškilmių bažnyčioje visi perėjo į vienuolyno refektorinę salę. Čia vyko agapė. Kunigas Rimantas palaimino stalą, o susirinkusieji pasimeldė už jį bei dalyvavusius šventėje klebono tėvelius. Klebonas visus apdovanojo. Vėliau gausus būrys svečių ir tytuvėniškių bendravo, vaišinosi kava, arbata bei užkandžiais, dainavo ir net šoko. Muzikavo Arvydas Čiužauskas. Baigiantis agapei buvo perskaitytas „Raskilos“ vadovės, poetės Teresės Rimulaitytės proginis eiliuotas sveikinimas tytuvėniškių draugijai „Rožinio karalienė“. Teresė Barkauskienė Kražių Gyvojo Rožinio draugijos vadovei Danutei Ambrozaitienei įteikė šviesaus atminimo tautodailininko Pranciškaus Belaglovio sukurtą dovaną – kryžių.

 

Bronislava Buchienė

 

Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Ar kada nors esate pareigūnams siūlę kyšį?
manoKelmė.lt

Redakcija:
mob. (8 616) 35 444
e.p. info@manokelme.lt