2020-09-28, pirmadienis, 14:52.     Šiandien Kelmėje saulė teka 07:17, leidžiasi 18:59, dienos ilgumas 11:42.

Draugijos jubiliejus

2018-05-31
Draugijos jubiliejus

Tytuvėnų Gyvojo Rožinio draugija šventė įkūrimo 25-metį. Ta proga draugijos nariai Rožinį kalbėjo bei  kunigas Rimantas Žaromskis šv. Mišias aukojo už Gyvojo Rožinio draugijos narius, visi drauge meldė sveikatos, šv. Dvasios dovanų gausos, tikėjimo, meilės, tarpusavio supratimo, nuolankumo, pagarbos vienų kitiems, ištvermės, Švč. Mergelės Marijos, Rožinio karalienės, nuolatinės globos, Dievo palaimos ir gailestingumo malonių, šv. Jono Pauliaus II-ojo, palaimintųjų Jurgio Matulaičio bei Teofiliaus Matulionio užtarimo. Iškeliavusiems į Amžinojo Tėvo namus – amžino džiaugsmo, šviesos ir ramybės.

 

Po šv. Mišių į agapę „Sveika, Motinėle Marija! Mus vienija Rožių vainikas, kurį pati mums davei!“ rinkosi svečiai iš Kelmės, Radviliškio rajono Palonų kaimo bei vietiniai Gyvojo Rožinio draugijos nariai. Pastarieji pagerbė Bronės Miškinienės, Pranciškos Grabauskienės, Elenos Juškevičienės, Adolfinos Maziliauskienės bei Aldonos Buškienės atminimą, uždegdami žvakes ant jų amžinojo poilsio vietų. Kitos Anapilin iškeliavusios draugijos gyvavimo pradininkės bus pagerbtos vėliau, nes nerasti kapai.

 

 

Agapę pradėjo draugijos pirmininkė Teresė Barkauskienė. Ji pasveikino visus Gyvojo Rožinio narius jubiliejaus proga, pasidžiaugė prasmingu šventės ir Švč. Trejybės iškilmės sutapimu, sakydama, kad žmogui nėra gera būti vienam, juolab švęsti reikia draugijoje. Maldininkų vadovė priminė, kad 1993 metų gegužę Aldona Buškienė, paskatinta Telšių kunigų seminarijos klieriko Rimvydo Adomavičiaus, subūrė 15-kos moterų grupę ir kalbėjo Rožinio maldą. Tai buvo pradžių pradžia. Prabėgus ketvirčiui amžiaus veikia septynios grupės Tytuvėnų parapijoje ir viena Kražiuose, priklausanti Tytuvėnų draugijai. Per dvidešimt penkerius metus pradininkių liko šešios. Trys iš jų, Teresė Kostkienė, Jadvyga Mištautienė ir Adelė Druktenienė, dalyvavo jubiliejaus paminėjime, kitos sunkiai serga, bet prisijungia malda. Po pirmosios vadovės mirties draugijai vadovavo Pranciška Grabauskienė bei Gražina Povilaitienė.

 

 

Šventėje aktyviai dalyvavo svečiai iš Palonų. Jų daugiafunkcinio centro kaimo kapela „Atgaiva“ pagriežė ir linksmai padainavo, agapės dalyviai smagiai pasišoko. Vėliau, dėl karščio pakeitę tautinius rūbus lengvesniais, dar kurį laiką paloniečiai bendravo su šventės organizatoriais. Na, o draugijos narių vardu Teresei Barkauskienei už vadovavimą jubiliejų švenčiančiai draugijai, veiklos organizavimą visų narių vardu dėkojo Elena Aksamatauskienė. Agapę baigė bendra giesmė „Viešpaties palaima“.

 

Bronislava Buchienė

Contact form

Šios dienos vardadieniai

manoKelmė.lt

Redakcija:
mob. (8 616) 14 144
e.p. info@manokelme.lt