2020-07-09, ketvirtadienis, 02:09.     Šiandien Kelmėje saulė teka 04:55, leidžiasi 21:50, dienos ilgumas 16:54.

Birželio 25-osios rajono Taryboje svarstyti klausimai

2020-06-26, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
Birželio 25-osios rajono Taryboje svarstyti klausimai

Reorganizuojamas Suaugusiųjų mokymo centras
Priimtas sprendimas dėl Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo. Reorganizavimu siekiama optimizuoti pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai institucijų tinklą, sudaryti optimalias sąlygas teikti švietimo pagalbą rajono gyventojams, efektyviau naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

 

20,9 tūkst. Eur vaikų vasaros stovykloms

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kelmės rajono savivaldybei skyrė 20,9 tūkst. Eur vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti, todėl Taryba patvirtino rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo tvarkos aprašą, kuriuo nustatyta vaikų vasaros poilsio programų konkurso organizavimo tvarka, programų prioritetai, programų vykdytojai, dokumentų pateikimas, programų vertinimas, finansavimas, atsiskaitymas už gautų lėšų panaudojimą ir programų priežiūrą.

 

Bus įrengtos trys fotovoltinės elektrinės
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje, ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo ir ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos stogo bus įrengtos fotovoltinės elektrinės. Bus užtikrinta energijos išteklių naudojimo plėtra, skatinamas tolesnis naujų technologijų vystymasis ir diegimas bei pagamintos energijos vartojimas.

 

Keisis nekilnojamojo turto ir žemės mokesčiai
Priimtas sprendimas patvirtinti nekilnojamojo mokesčio tarifą 2021 metams 0,5 proc. (2019 m. – 0,4 proc.) ir 3 proc. maksimalų tarifą: apleistiems pastatams ir statiniams bei kitos paskirties statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo, saulės ir kt.) elektrinės, jėgainės).

Pagal žemės mokesčio įstatymą iki liepos 1 d. turi būti patvirtinti žemės mokesčio tarifai 2021 metams. Patvirtinti tokie pat tarifai kaip ir 2020 m.: žemės ūkio paskirties žemei 1,0 proc., namų valdai 0,43 proc., apleistai, nenaudojamai žemei – maksimalus 4 proc. tarifas. Taip pat nustatyti neapmokestinami žemės sklypų dydžiai asmenims, turintiems nedarbingumą ir senatvės pensininkams.

Patvirtinti 2020 metų valstybinės žemės nuomos metų mokesčio tarifai: žemės ūkio paskirties žemei – 1,9 proc., specializuotiems ūkiams – 1 proc. ir 0,4 mažinimo koeficientas. Už naudojimąsi valstybine žeme, jei valstybinės žemės nuomos sutartis nėra sudaryta ir neįregistruota VĮ Registrų centre, ne žemės ūkio paskirties turto grupei priklausančių sklypų nuomos mokesčio tarifas padidintas: 50 proc. didinamas gyvenamųjų teritorijų turto grupės sklypams (namų valdoms – 1,65 proc., visuomeninės paskirties sklypams – 3,0 proc.). Siūloma taikyti maksimalų 4 proc. mokesčio tarifą komercinės paskirties, pramonės ir sandėliavimo žemės turto grupės sklypams. Siekiama, kad visos valstybinės žemės nuomos sutartys būtų registruojamos VĮ Registrų centre.

 

Patvirtinta religinio turizmo Tytuvėnuose skatinimo programa
Religinis turizmas yra specifinė turizmo rūšis, ji turi daug galimybių plėstis. Europoje yra apie 2500 vietų, kurias lanko piligrimai. Viena iš jų – Tytuvėnai, kur bus skatinama religinio turizmo plėtra panaudojant unikalų Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį ir šalia esančią rekreacinę infrastruktūrą. Bus pritraukiama daugiau turistų iš Lietuvos ir užsienio šalių, plečiamos paslaugos. Programa bus įgyvendinama drauge su Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Raseinių rajono savivaldybėmis. Kelmės rajono savivaldybės informacija

Contact form

Šios dienos vardadieniai