2019-03-22, penktadienis, 14:16.     Šiandien Kelmėje saulė teka 06:15, leidžiasi 18:34, dienos ilgumas 12:18.

Ataskaitinis gyvojo Rožinio draugijos susirinkimas

2018-01-17, Bronislava Buchienė
Ataskaitinis gyvojo Rožinio draugijos susirinkimas

Tytuvėnų Gyvojo Rožinio draugijos nariai sausio mėnesį tradiciškai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą Tytuvėnų Piligrimų centre, refektorinėje salėje. Jis vyko po šv. Mišių, kuriose dalyvavo Gyvojo Rožinio maldininkės ir maldininkai.

 

Išsirinkę, kas pirmininkaus ir sekretoriaus, draugijos nariai pirmiausiai išklausė vadovės Teresės Barkauskienės ataskaitos apie praėjusiais metais atliktus darbus. Paaiškėjo, kad draugija vienija 140 narių, kurie sudaro septynis maldininkų būrelius. Aštuntas gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelis yra Kražių parapijoje. Prisiminė vadovė apie 2017 metų pradžioje vykusią šventę, kurioje draugija pagerbė geradarius, tikslines keliones į Šiaulius, Panevėžį, Vabalninką, Krekenavą. Jau dvyliktą kartą vyks adoracijos naktis. Joje aktyviai dalyvauja ir Gyvojo Rožinio draugijos atstovės. Daug dėmesio vadovė skyrė labdarai, aukojimui bei kitiems geriems darbams. Labdara perduodama „Caritui“, aukos pasiekia tuos, kam reikia materialinės pagalbos, o draugijos narės puošia bažnyčią, kryžius, koplyčią. Teresė Barkauskienė dėkojo klebonui Rimantui Žaromskiui už rūpestį bei patarimus, miesto seniūnui Romui Čerkauskui, Piligrimų centro darbuotojams. Gyvojo Rožinio vadovė visiems linkėjo stiprios sveikatos, supratimo, meilės ir pagarbos vieni kitiems, šv. Dvasios dovanų, Dievo palaimos, gailestingumo bei kitų malonių.

 

Susirinkime pirmininkavusi Genė Macaitienė pristatė iždininkę Teresę Arkušauskienę. Ji atsiskaitė už kruopščiai, atsakingai bei taupiai tvarkomas pajamas bei išlaidas.

 

Žodis buvo suteiktas Tytuvėnų parapijos klebonui, Gyvojo Rožinio globėjui Rimantui Žaromskiui. Kunigas džiaugėsi, kad yra draugijos, kokių daugiau nėra visoje vyskupijoje, narys, dėkojo vadovei ir visiems maldininkams, kvietė melstis už taiką pasaulyje, būti linksmesniems, daugiau džiaugtis kiekviena diena, žmonėmis, gamta, saulės spinduliais.

 

Vėliau Teresė Barkauskienė paprašė pagalvoti apie naują draugijos pirmininką. Tačiau, tik pradėjus svarstymą, pasigirdo balsų, kad nieko keisti nereikia. Bendrai sutarta palikti tą pačią vadovę, o, kad jai padėtų, Elena Aksamatauskienė tapo oficialia pavaduotoja.

 

Po to svarstyti įvairūs klausimai, pasveikintos dvi jubiliejus šventusios maldininkės. Nutarimo projektą perskaitė Laima Tamutienė. Jame numatyta sudaryti darbo planą 2018 metams, ruošti ligonius Velykų ir Kalėdų Atgailos ir Susitaikymo sakramentams, puoselėti ryšius su Palonų ir Kražių Gyvojo Rožinio kalbėtojais, paruošti būrelių intencijas šv. Mišioms ir dar daug gerų palaikymo, labdaros ir paramos darbų.

 

Bronislava Buchienė

Contact form

Šios dienos vardadieniai