2020-08-13, ketvirtadienis, 02:23.     Šiandien Kelmėje saulė teka 05:52, leidžiasi 20:52, dienos ilgumas 15:i.

2017 metų brandos egzaminų bazine mokykla paskirta Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

2017-01-18, paskelbė www.mano Kelme.lt
2017 metų brandos egzaminų bazine mokykla paskirta Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

2017 metų brandos egzaminų bazine mokykla paskirta Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, Raseinių g. 1, Kelmė, tel. (8 427) 61 195. Jai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

 

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2017 metais,  prašymus teikia Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktoriui iki 2017 m. vasario 25 d. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai dar galės prašymus pateikti Kauno miesto  bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą; vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje); šių dokumentų kopijas, kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

 

Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.
 

Contact form

Šios dienos vardadieniai